Vi ønsker å høre din mening knyttet til et undervisningsopplegg HumanPotential AS utvikler, som skal bidra til at de unge skal få så gode forutsetninger som mulig for å klare seg i verdenssamfunnet og få et godt liv. Det vil bety mye for oss i den videre utviklingen. Det vil ta ca. 10 minutter. På forhånd, tusen takk for samarbeidet!

Alle som deltar kan være med i trekningen av 10 GAVEKORT (fra Ditt Gavekort), verdi kr 500,- pr gavekort.

Først kommer litt innledende informasjon.

 
Hva gjør ditt tankesett med deg?

 
Å endre tankesett

 
MadeToGrow - fordi vi ønsker å styrke motivasjon og robusthet.

 
MadeToGrow - enkelt og lett tilgjengelig

 
Hva sier elevene som har deltatt?

 
Vi trenger å høre din mening!

 
1. Kjønn: *


 
2. Hva er din alder? *


 
3. Velg hvilken av rollene nedenfor som passer best for deg: *


 
4. Ut fra informasjonen som er gitt tror jeg MadeToGrow kan bidra til at de unge får bedre forutsetninger for framtida. *

7 = svært enig
6 = ganske enig
5 = enig
4 = hverken enig eller uenig
3 = uenig 
2 = ganske uenig
1 = svært uenig
 
5. Ønsker du å spesifisere svaret ditt? (Valgfritt)

 
6. Jeg synes det ville vært fint om mitt/mine barn kan få delta i MadeToGrow dersom det kan bidra til større motivasjon og mestringstro på skolen. *

7 = svært enig
6 = ganske enig
5 = enig
4 = hverken enig eller uenig
3 = uenig 
2 = ganske uenig
1 = svært uenig
 
7. Ønsker du å spesifisere svaret ditt? (Valgfritt)

 
8. Jeg synes det ville vært fint om det fantes et undervisningsopplegg som kan bidra til at mitt/mine barn får et bedre læringsmiljø på skolen. *

7 = svært enig
6 = ganske enig
5 = enig
4 = hverken enig eller uenig
3 = uenig 
2 = ganske uenig
1 = svært uenig
 
9. Ønsker du å spesifisere svaret ditt? (Valgfritt)

 
MadeToGrow skal være lett tilgjengelig for alle og er derfor tenkt utviklet som nettbasert undervisningsopplegg, som skal kunne benyttes alene av elever, lærere og foreldre, eller i kombinasjon med et mer helhetlig undervisningsopplegg for klassen.

I den nettbaserte versjonen vil man kunne lage sin egen profil, følge sin progresjon gjennom automatiserte tilbakemeldinger og få læring og utvikling gjennom ulike læringskomponenter; f.eks. video, tekst, ulike typer oppgaver som skal gjøres alene eller i samarbeid med eleven og skolen, samt ulikt materiell som lærere kan bruke i klasserommet.

Basert på dette, ønsker vi å høre dine preferanser.

 
10. Jeg ville vært interessert i å benytte meg av MadeToGrow dersom det kan gi meg kunnskap og verktøy jeg kan benytte for å styrke motivasjon og mestringstro på skolen for mitt/mine barn. *

7 = svært enig
6 = ganske enig
5 = enig
4 = hverken enig eller uenig
3 = uenig 
2 = ganske uenig
1 = svært uenig
 
11. Ønsker du å spesifisere svaret ditt? (Valgfritt)

 
12. Velg det utsagnet som passer best (Trykk "annet" for å skrive svar selv):


 
13. Om jeg skulle benytte meg av MadeToGrow, ville jeg foretrekke


 
14. Om jeg skulle benytte meg av MadeToGrow, ville jeg foretrekke at det var bygget opp:


 
15. Om jeg skulle benytte meg av MadeToGrow ville jeg vært villig til å bruke: *


 
16. Om jeg skulle benytte meg av MadeToGrow ville jeg… *


 
17. Har du betalt for programmer/produkter tidligere som har til hensikt å bidra til motivasjon og læring på skolen for ditt/dine barn? Vi hører gjerne hvilke du har benyttet og hvilken erfaring du har gjort deg. *

 
18. Har du innspill til ting du mener er viktig for at vi skal kunne utvikle et best mulig nettbasert undervisningsopplegg som skal styrke de unges motivasjon, mestring og læring? *

 
Tusen takk for din deltakelse! Din mening betyr mye for oss og er du interessert kommer vi gjerne tilbake til deg når vi har utviklet dette videre. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Du kan også lese mer på http://humanpotential.no/madetogrow

Med vennlig hilsen
Sissel Naustdal
HumanPotential AS
sissel@humanpotential.no / 922 90902

Takk for at du fullfører dette typeform
Lag ditt eget — det er gratis, enkelt & vakkert
Lag et <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform